دانلود رایگان سریال ترکی بیداری : سلجوقیان بزرگ

قسمت 34 نسخه زبان اصل + قسمت 34 زیرنویس هاردساب

تریلر قسمت ۳۴ سریال بیداری سلجوقیان بزرگ قرارگرفت

نسخه کامل دوساعته – تایم هر اپیزود 130 الی 160 دقیقه

Free Download Turkish Historical Serie Uyanış: Büyük Selçuklu

Series Name To English: Latino, Awakening: Great Seljuk

دانلود سریال ترکی بیداری سلجوقی بزرگ Uyanis Buyuk Selcuklu با زیرنویس

به کارگردانی : امره کونوک

محصول سالهای : 2020 و 2021 میلادی (درحال پخش)

امتیاز آی ام دی بی : 8 از 10 با بیش از 2650 رای

امپراتوری بزرگ سلجوقی (به ترکی استانبولی: Uyanış: Büyük Selçuklu) مجموعه تلویزیونی تاریخی و داستانی به نویسندگی سردار اوزونالان و کارگردانی امره کونوک. این سریال در مورد ساختار دولت امپراتوری سلجوقی، وقایع سیاسی، جنگهای امپراتوری سلجوقیان و زندگی سلطان ملکشاه یکم سرو کار خواهد داشت.

در بیداری بزرگ سلجوقی ، Uyanis Buyuk Selcuklu ستارگانی چون: Buğra Gülsoy به ایفای نقش پرداخته اند.

داستان سریال بیداری: سلجوقی بزرگ :

قسمت 1 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت اول بدون زیرنویس HQ480P

قسمت اول بدون زیرنویس HD720P

قسمت اول + زیرنویس HQ480P

قسمت اول + زیرنویس HD720P

قسمت اول + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 2 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 2 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 2 بدون زیرنویس HD720P

قسمت 2 + زیرنویس HQ480P

قسمت 2 + زیرنویس HD720P

قسمت 2 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 3 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 3 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 3 بدون زیرنویس HD720P

قسمت 3 + زیرنویس HQ480P

قسمت 3 + زیرنویس HD720P

قسمت 3 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 4 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 4 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 4 بدون زیرنویس HD720P

قسمت 4 + زیرنویس HQ480P

قسمت 4 + زیرنویس HD720P

قسمت 4 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 5 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 5 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 5 بدون زیرنویس HD720P

قسمت 5 + زیرنویس HQ480P

قسمت 5 + زیرنویس HD720P

قسمت 5 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 6 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 6 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 6 بدون زیرنویس HD720P

قسمت 6 + زیرنویس HQ480P

قسمت 6 + زیرنویس HD720P

قسمت 6 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 7 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 7 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 7 بدون زیرنویس HD720P

قسمت 7 + زیرنویس HQ480P

قسمت 7 + زیرنویس HD720P

قسمت 7 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 8 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 8 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 8 بدون زیرنویس HD720P

قسمت 8 + زیرنویس HQ480P

قسمت 8 + زیرنویس HD720P

قسمت 8 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 9 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 9 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 9 بدون زیرنویس HD720P

قسمت 9 + زیرنویس HQ480P

قسمت 9 + زیرنویس HD720P

قسمت 9 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 10 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 10 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 10 بدون زیرنویس HD720P

قسمت 10 + زیرنویس HQ480P

قسمت 10 + زیرنویس HD720P

قسمت 10 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 11 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 11 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 11 بدون زیرنویس HD720P

قسمت 11 + زیرنویس HQ480P

قسمت 11 + زیرنویس HD720P

قسمت 11 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 12 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 12 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 12 بدون زیرنویس HD720P

قسمت 12 + زیرنویس HQ480P

قسمت 12 + زیرنویس HD720P

قسمت 12 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 13 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 13 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 13 + زیرنویس HQ480P

قسمت 13 + زیرنویس HD720P

قسمت 13 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 14 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 14 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 14 + زیرنویس HQ480P

قسمت 14 + زیرنویس HD720P

قسمت 14 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 15 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 15 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 15 + زیرنویس HQ480P

قسمت 15 + زیرنویس HD720P

قسمت 15 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 16 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 16 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 16 + زیرنویس HQ480P

قسمت 16 + زیرنویس HD720P

قسمت 16 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 17 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 17 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 17 + زیرنویس HQ480P

قسمت 17 + زیرنویس HD720P

قسمت 17 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 18 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 18 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 18 + زیرنویس HQ480P

قسمت 18 + زیرنویس HD720P

قسمت 18 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 19 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 19 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 19 + زیرنویس HQ480P

قسمت 19 + زیرنویس HD720P

قسمت 19 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 20 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 20 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 20 + زیرنویس HQ480P

قسمت 20 + زیرنویس HD720P

قسمت 20 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 21 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 21 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 21 + زیرنویس HQ480P

قسمت 21 + زیرنویس HD720P

قسمت 21 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 22 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 22 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 22 + زیرنویس HQ480P

قسمت 22 + زیرنویس HD720P

قسمت 22 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 23 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 23 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 23 + زیرنویس HQ480P

قسمت 23 + زیرنویس HD720P

قسمت 23 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 24 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 24 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 24 + زیرنویس HQ480P

قسمت 24 + زیرنویس HD720P

قسمت 24 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 25 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 25 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 25 + زیرنویس HQ480P

قسمت 25 + زیرنویس HD720P

قسمت 25 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 26 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 26 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 26 + زیرنویس HQ480P

قسمت 26 + زیرنویس HD720P

قسمت 26 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 27 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 27 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 27 + زیرنویس HQ480P

قسمت 27 + زیرنویس HD720P

قسمت 27 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 28 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 28 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 28 + زیرنویس HQ480P

قسمت 28 + زیرنویس HD720P

قسمت 28 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 29 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 29 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 29 + زیرنویس HQ480P

قسمت 29 + زیرنویس HD720P

قسمت 29 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 30 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 30 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 30 + زیرنویس HQ480P

قسمت 30 + زیرنویس HD720P

قسمت 30 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 31 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 31 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 31 + زیرنویس HQ480P

قسمت 31 + زیرنویس HD720P

قسمت 31 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 32 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 32 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 32 + زیرنویس HQ480P

قسمت 32 + زیرنویس HD720P

قسمت 32 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 33 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 33 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 33 + زیرنویس HQ480P

قسمت 33 + زیرنویس HD720P

قسمت 33 + زیرنویس FullHD1080P

********

قسمت 34 سریال بیداری سلجوقی بزرگ

قسمت 34 بدون زیرنویس HQ480P

قسمت 34 + زیرنویس HQ480P

قسمت 34 + زیرنویس HD720P

قسمت 34 + زیرنویس FullHD1080P

******************

پایان فصل اول – فصل دوم بزودی

******************

پیش نمایش و تماشای آنلاین قسمت 34

سه شنبه هرهفته با زیرنویس فارسی

نسخه کامل دوساعته

تایم هر اپیزود در این نسخه 140 الی 160 دقیقه میباشد

زیرنویس چسبیده هاردساب، است و در تمامی گوشی های موبایل و دستگاه های پخش کننده قابل نمایش است

کیفیت پیشنهادی HD720 یا HD1080 میباشد

تعرفه مصرف اینترت برای کاربران داخل ایران، نیم بهاء میباشد

نویسنده: Modir
نظرات: 20 نظر

برچسب ها

دیدگاه های کاربران

20 نظر ارسال شده
 1. حسین گفت:

  سلام.
  خسته نباشید.
  قسمت 33 هنوز نیومده؟

 2. حسین گفت:

  سلام هنوز منتششر نشده قسمت 33؟

 3. حسین گفت:

  منظورم این بود نسخه همراه با زیرنویسش کی میاد؟
  و اینکه سریال کلا چند قسمته؟

  • Modir گفت:

   سلام فکر میکنم این فصل دو قسمت دیگه داره و برای فصل های آینده تمدید شده و بازیگرانی مثل باریش اوردوچ به سریال اضافه میشن

 4. حسین گفت:

  من تو سایتشون خوندم اینا با شنبه trt1 واسه حداقل 33 قسمت قرارداد دارن.
  ولی معلوم نیست واسه فصلای بعد نمدید بشه.
  خدا کنه تمدید نشه.
  اگرم شد کلا داستان عوض بشه.

 5. حسین گفت:

  کلا داستان عوض میشه؟

  • Modir گفت:

   خیر ادامه همونه
   مثلا میشه مثل سریال قیام ارطغرل که پنج فصل بود و سریال قیام عثمان در اصل همون فصل ششم سریال ارطغرل میشه

 6. حسام گفت:

  سلام مجدد. من یه بار پیام دادم ولی جواب ندادین. من سریال رو بدون زیرنویس فارسی دانلود کردم حالا زیرنویس فارسی رو میخوام شما دارید تو سایت قرار بدید؟ ممنون

 7. کیوان گفت:

  سلام وحسته نباشیدقربان فصل جدیدکی میاد؟

 8. غلام گفت:

  سلام
  خسته نباشید
  قسمت 34 رو قرار نمیدین یا نیومده اصلا ؟؟

 9. کاظم گفت:

  فصل دومش کی میاد

 10. Ali S گفت:

  خیلی خیلی ممنونم از اینکه به این خوبی پوشش دادین این سریال رو ، لذت بردم از دیدنش!
  منظم ترین شکل رو سایت شما داشت.همچنین سانسور های بی مورد نداشت و این خیلی ارزش کارتونو بالا میبره.
  حتما فصل دوم رو هم به همین خوبی پوشش بدین.
  واقعا خسته نباشید.

به نکات زیر توجه کنید

 • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
 • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان

نرم افزار های ضروری

تبلیغات متنی