دانلود رایگان سریال گودال با دوبله فارسی نسخه 2 ساعته

دانلود سریال ترکی گودال + صوت دوبله دوزبانه

Free Downlaod Turkish Series The Pit

سریال زیبای چوکور Cukur دوبله

قسمت 131 اضافه شد

3 کیفیت متفاوت

ترافیک نیم بها

دانلود سریال ترکی گودال دوبله فارسی بدون سانسور

نام سریال : چکوالی ، چوکور ، گودال ، Cukur ، Çukur ، The Pit

با هنرمندی : Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak, Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Toygar Işıklı

بر اساس نوشته ای از : Gökhan Horzum و Damla Serim

با کارگردانی بی نقص و زیبای : Sinan Öztürk

زبان : دوبله فارسی

مدت زمان هر قسمت : 120 الی 150 دقیقه

کیفیت تصویر : FullHD1080P /// HD720P /// LQ480P

موسیقی متن : Toygar Işıklı

محصول سال های : 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 میلادی

محصول مشترک کشورهای : ترکیه، فرانسه و آلمان

جهت دانلود و توضیحات تکمیلی سریال، به ادامه مطلب مراجعه کنید

*********

سریال گودال با دوبله فارسی

*********

001 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p 

002 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p 

003 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p 

004 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p 

005 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p 

006 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p 

007 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p 

008 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p 

009 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

010 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

011 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

012 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

013 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p 

014 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

015 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

016 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

017 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

018 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

019 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

020 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

021 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

022 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

023 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

024 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

025 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

026 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

027 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

028 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

029 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

030 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

031 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

032 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

033 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

………………………….
فصل دوم
………………………….

034 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

035 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

036 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

037 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

038 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

039 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

040 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

041 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

042 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

043 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

044 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

045 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

046 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

047 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

048 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

049 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

050 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

051 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

052 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

053 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

054 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

055 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

056 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

057 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

058 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

059 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

060 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

061 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

062 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

063 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

064 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

065 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

066 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

067 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

………………………….
فصل سوم
………………………….

068 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

069 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

070 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

071 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

072 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

073 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

074 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

075 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

076 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

077 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

078 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

079 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

080 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

081 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

082 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

083 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

084 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

085 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

086 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

087 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

088 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

089 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

090 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

091 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

092 😐 کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

………………………….
فصل چهارم
………………………….

093 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

094 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

095 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

096 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

097 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

098 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

099 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

100 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

101 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

102 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

103 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

104 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

105 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

106 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

107 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

108 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

109 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

110 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

111 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

112 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

113 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

114 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

115 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

116 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

117 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

118 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

119 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

120 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

121 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

122 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

123 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

124 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

125 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

126 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

127 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

128 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

129 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

130 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

131 : کیفیت 360 | کیفیت 540p | کیفیت 720p | کیفیت 1080p

*********

پایان

*********

لطفا توجه داشته باشید که:

نسخه ای که درسایرسایتها تا قسمت 450 یا 500 قسمت موجود است در حقیقت نسخه دستکاری شده و بریده شده همین سریال میباشد که هرقسمت از نسخه ای که مادرسایت قرار دادیم را تبدیل به 5 تا 6 قسمت کرده اند. این نسخه کاملترین نسخه دوبله فارسی در سطح اینترنت است که شامل 131 قسمت 2 ساعته میباشد.

جهت دانلود نسخه زیرنویس چسبیده سریال اینجا کلیک کنید

********

این نسخه دوبله فارسی سینک شده میباشد و تایم هر قسمت بین 120 الی 150 دقیقه است

درصورت خرابی لینکها در بخش نظرات اطلاعرسانی نمایید

نویسنده: Modir
نظرات: 155 نظر

برچسب ها

دیدگاه های کاربران

155 نظر ارسال شده
 1. محمد گفت:

  فردا قراره قسمت 123بیاد. چرا شما تا 91 قرار دادین؟

 2. بهتاج گفت:

  این سریال واقعا عالیه از جمله سریال هایی هست که قبل مرگ باید دید

 3. احمد قلی زاده گفت:

  سلام روزتون بخیر این نسخه دوبله فارسی نسخه اصلی هست یا سانسور شده و با حذفیات هست؟ ممنون میشم پاسخ بدید؟

 4. علی گفت:

  دوستان من تازه میخوام شروع به تماشای سریال کنم یه سوال داشتم نسخه زبان اصل با زیرنویس رو پیشنهاد میکنید یا نسخه دوبله فارسی دوساعته جم رو؟

  • Modir گفت:

   زبان اصل جذابیتش خیلی بیشتره اما نسخه دوبله دوساعته هم کیفیت خوبی داره میتونید قسمت اول رو از هر دو نسخه زیرنویس فارسی و دوبله فارسی دانلود کنید و ببینید کدوم براتون بهتره

 5. مهدی گفت:

  سلام لطفا ادامش بزارین

 6. Vahid گفت:

  سلام قسمت 10 و 11 لینک مشکل داره خرابه حجم هم کمه انگار ناقصه

  • Modir گفت:

   سلام ممنون که اطلاع دادید اصلاح شد بازم اگه لینکی خراب بود یا حذف شده بود در نظرات اعلام کنید تا اصلاح بشه

 7. امیررضا گفت:

  قسمت های جدید کی اضافه میشه 98 رو بذارید لطفا

 8. reza گفت:

  بنده مرتب این سریال رو دنبال میکنم و این سریال رو جز دسته آثاری قرار میدم که حتما باید قبل از مرگ دید
  واقعا قشنگه
  آفرین به کارگردان
  آفرین به تهیه کننده
  آفرین به نویسنده این سریال
  و آفرین به ستارگانش که واقعا درخشیدند در این مجموعه
  خدا میدونه دوباره کی بشه که مثل این سریال یه چیز خوب برای تماشا پیدا کنیم

 9. بیتا گفت:

  سلام خسته نباشید دانلود از سایتتون نیم بها حساب میشه یا تمام بها؟ لطفا جواب بدید ممنون

 10. احمد ستاری گفت:

  سلام خدا قوت لطفا زودتر آپدیت کنید سریال رو
  بیصبرانه منتظر قسمت بعدیم

 11. حسین گفت:

  سلام دوست گرامی قسمت ۳۸ خرابی لینک داره لطفا اصلاح کنید سپاس گذارم

  • Modir گفت:

   سلام کدوم کیفیت؟ چه مشکلی داره؟ الان چک شد سالمه لطفا دقیقا بگید چه اروری میده و کدوم کیفیت خرابه؟

 12. علیرضا گفت:

  بابا قسمت جدید رو چرا قرار نمیدید؟ ای بابا

 13. حبیب گفت:

  سلام میشه لطفا یه سریال در سبک سریال گودال معرفی کنیید که به قشنگی همین سریال باشه؟ ممنون

 14. پارسا گفت:

  این سریال یکی از بهترین فیلم هاییه که تو عمرم دیدم
  خیلی دنبال دوبله ۲ ساعته گشتم این اولین سایت یه که پیدا کردم و می خوام بدونم قسمت های جدید چه روز هایی میاد یه روز در میون یا یه هفته در میون ممنون می شم اگه جواب بدید

  • Modir گفت:

   سلام هر قسمتی که ما میذاریم برابر با چهار یا پنج قسمتیه که سایتهای دیگه میذارن و این نسخه دوساعته هست و چون تایم اصلیه باید هر چهار روز صبر کنید تا قسمت جدید رو سینک کنیم و برای دانلود قرار بدیم

 15. مهدی گفت:

  سلام دوستان من از اول تا اخر دارم از اینجا دانلود میکنم میخوام ببینم سانسور شده هستن یا بدون سانسور ؟؟؟؟

 16. Behzad گفت:

  برای اونایی که تازه با سریال آشنا شدن و میخوان سریال رو از نو شروع کنن تماشا کردن پیشنهاد میکنم برن چند کیلویی تخمه بخرن بعد نسخه فول اچ دی رو دانلود کنن و بزنن تو فلش و با سینماخانگی یا تلویزیون تماشا کنن به هیچ وجه با موبایل با کامپویتر و لپ تاپ نبینید حیفه بخدا
  سریال بینظیره اصلا حرفی برای گفتن نداره دیگه

 17. مریم گفت:

  سلام نسخه دوبله جم هست؟

 18. مبین گفت:

  الان شما که میگید دانلود نیم بهاست مثلا 500 مگ دانلود کنیم چقدر کم میشه

  • Modir گفت:

   سلام دانلود برای کاربران داخل کشور بصورت نیم بهاء محاسبه میشه و برای 500 مگابایت، مقدر 250 مگابایت از حجم شما کسر میشه

 19. پارسا گفت:

  یعنی هر چهار روز یکبار ۲ قسمت آپلود میشه
  《•••》

 20. مهدی گفت:

  مدیر جان میشه یکم سرعت اینترنت رو افزایش بدی اخه من 3 ساعته دارم قسمت 24 رو دانلود میکنم با 10 کیلو بایت در ساعت دانلود میکنه

 21. پارسا گفت:

  ممنونم از شما که به تمامی سوالات ما جواب می دید 🙏🏻🙏🏻🙏🏻👌

 22. Amir گفت:

  ببخشید گودال هر هفته میاد یا هر ماه چند روز به چند روز میزارید؟

  • Modir گفت:

   سلام نسخه ای که ما میذاریم برابر با 4 یا 5 قسمت از نسخه ای هست که سایتهای دیگه میذارن و چون ما نسخه دوساعته رو میذاریم نمیتونیم هر روز آپدیت کنیم، حدودا هر هفته 2 یا 3 قسمت دوساعته قرارمیگیره

 23. Aida گفت:

  با سلام و خسته نباشید خدمت میدر محترم سایت
  ببخشسد یه سوال داشتم.دوبله های فارسی کلا تا قسمت 101 اومده(نسخه ی 2 ساعته) ؟
  اگه ادامه ش رو هم قرار بدید واقعا ممنون میشم.
  ضمنا بابت زحماتتون واقعا سپاسگذارم

  • Modir گفت:

   سلام خیلی ممنون
   قسمت صد و دوم اضافه شد
   هر هفته حدودا بین 2 تا 4 قسمت اضافه میشه که هر قسمت سایت ما برابر با 5 قسمت سایتهای دیگست چون این نسخه کامل دوساعته بدون دستکاری هستش

 24. Aida گفت:

  واقعا سپاسگذارم برادر
  نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم.بدون هیچ هزینه ای برای ما زحمت میکشین.ایشالله هر چی از خدا میخواین بهتون بده.
  یک دنیا ممنون و مرسی بابت جوابگویی و وقتی که برای ما میزارین

 25. M گفت:

  سلام ببخشید برای دانلود سریال باید پولی پرداخت کنیم؟؟

  • Modir گفت:

   سلام دانلود رایگانه اما اگه سرعت اینترنت بالایی دارید میتونید اشتراک آپلودبوی رو بخرید تا با سرعت واقعی خودتون دانلود کنید
   سرعت دانلود رایگان 800 کیلوبایت برثانیه هستش اما سرعت دانلود ویژه (بستگی به اینترنت شما) داره و میتونید با نهایت سرعت اینترنتتون دانلود کنید

 26. هادی گفت:

  سلام داداش قیمت ۱۰۳ رو کی میزارید

 27. هادی گفت:

  سلام خسته نباشید
  سریال *

 28. محمد گفت:

  سلام میشه سریع تر قسمت های بعدیو بزارید؟خیلی عقبه قسمتاش ولی سایتتون در کل عالیه

  • Modir گفت:

   سلام همین الانشم ما از همه بیشتر گذاشتیم
   سایتهای دیگه برید دوبله خیلی بی کیفیت تا قسمت 72 گذاشتن ما دوبله خیلی بهتری رو تا قسمت 102 قرار دادیم
   قسمت جدید امشب یا فرداشب اضافه میشه

 29. مهدی گفت:

  سلام مدیر قسمت ۳۲ایراد داره هم حجمش کمه و هم ایراد داره

  • Modir گفت:

   سلام مهدی جان ممنون که اطلاع دادید کیفیت 1080 خراب بود که اصلاح شد
   بازم اگر لینک خراب دیدید اطلاع بدید تا اصلاح بشه

 30. Amir.Tyson گفت:

  سلام عرض خسته نباشید خدا قوت واقعا سایتتون عالیه و هر چی بگم کم گفتم از نظر اینکه هم دوبله هست و هم بدون حذفیات دومن سایتتون از بقیه سایتا واقعا جلوه
  ممنون بابت سایت خوبتون 🥰

 31. محمد گفت:

  سلام قسمت 89 کیفیت 1080 دانلود کردم نصفست.قسمت کاملش نیست.میشه بررسی کنید؟ممنون

 32. رضا گفت:

  سلام قسمت 103 کی میاد ممنون

 33. ali گفت:

  سلام وقتتون به خیر قسمت ۱۰۳ چه تاریخی داخل سایت قرار میگیره؟

 34. محمد گفت:

  سلام قسمت 104 اضافه نمیشه؟

 35. علی گفت:

  سلام کی قسمتای دیگرو میزارین بابا عقب هستین از سایت های دیگه یه نگاه بندازین .درضمن این قسمت ۱۰۳ شما فکر کنم ۱ ماه شده در صورتی که شما گفتین هر هفته ۳ تا ۴ قسمت ۲ ساعت میزارین ….

 36. علی گفت:

  مدیر سلام لطفن زود بزارید قسمتارو دیگه خیلی عقبین یه نگاه به سایتا دیگه بکنید دوبله و زیر نویس کلان تا جایی که اومد دارنش ولی شما نه قسمت ۱۰۳ الان کلی وقت هست نزاشتین در صورتی که خودتون گفته بودین که در هفته ۳تا ۴ قسمت ۲ ساعت میزاریم ولی هنوز شما ۱۰۳ هم اضاف نکردین لطفن یه برسی کنید چک کنید عجله کنید این سریال گودال دوبله کنید تا جایی که اومد ممنون . درضمن سایتتون عالی هست ودوبلاژتون هم عالی تر و صدا گذاری هم عالی .تشکر ممنون رسیدگی کنید زود اوکی

  • Modir گفت:

   سلام اگه خیلی عجله دارید پیشنهاد میکنم نسخه زیرنویس چسبیده رو که تا قسمت 130 اومده تماشا کنید
   سایتهای دیگه هم که نسخه دوساعته رو گذاشتن، با یک دوبله بی کیفیت نهایت تا قسمت 75 یا 76 قرار دادن ما تا قسمت 104 اضافه کردیم

 37. محمد گفت:

  ممنون بابت اضافه کردن قسمت جدید

 38. علی گفت:

  مرسی تشکر بابت قسمت ۱۰۳ و ۱۰۴ 👍 مدیر یه سوال دیگه خدایی هفته چند تا قسمت براتون مقدور هست اضاف کنید ؟ چون فقط من از سایت شما دانلود میکنم .

 39. مرتضی گفت:

  من دوبله فارسی اینو از سه تا دوبله مختلف از سه تا سایت مختلف دانلود کردم خداوکیلی این دوبله شما عالیه واقعا صداها خیلی خوبه دمتون گرم منتظر قسمت های بعدی هستیم

 40. مجید گفت:

  سلام لطفا چندتا سریال خوب مثل گودال معرفی کنید

 41. reza گفت:

  سلام لطفا میشه پاسخ منم بدید دو پیام فرستادم
  میگم میشه مثل سریال سیب ممنوعه گودال رو هم لینک ریزی بزارید. ممنون میشم. درضمن سایتتون عالیه

  • Modir گفت:

   سلام متوجه منظورتون نشدم
   لینکهای گودال تبلیغات نداره، شما دوست دارید روی لینکها مثل سیب ممنوعه تبلیغات اضافه کنیم؟!!!

 42. Hesam گفت:

  سلام مدیر جان لینک قسمت ۱۰۴ میشه چک کنی؟ نمیشه دانلود کرد ارور میده.❤️🙏

 43. محمد گفت:

  سلام قسمت 82 کیفیت 1080p فیلمش کامل نیست

  • Modir گفت:

   سلام محمدجان کامله و 1.8 گیگ یعنی (1800) مگابایت هم حجم داره
   شما کامل دانلود کردید؟

 44. Elyas1999 گفت:

  حاجی ناموسا دمتون گرررم😘♥️

 45. Hesam گفت:

  حل شده مشکل از نت بوده انگار.ممنونم سایتتون واقعا عابیه و درجه یک👌⚡

 46. محمد گفت:

  سلام و عرض ادب من 4 بار قسمت 84 کیفیت 1080p دانلود کردم فیلم 2ساعت و 33 دقیقست منتهی از تایم یک ساعت و 59 دقیقه به اینور تموم میشه.لطفا رسیدگی کنید ممنون

  • Modir گفت:

   سلام محمدجان اصلاح شد لطفا یکبار صفحه رو رفرش کنید تا کش مرورگرتون پاک بشه

 47. محمد گفت:

  معذرت میخوام قسمت 84 منظورم بود

  • Modir گفت:

   سلام محمدجان خیلی ممنون که اطلاع دادید
   لینک اصلاح شد
   لطفا اگر بازم به لینک خراب برخورد کردید بگید تا اصلاح بشه

 48. علی گفت:

  سلام‌ مدیر قسمت ۱۰۵ و ۱۰۶.را کی اوکی میکنید تو سایت

 49. فرشاد گفت:

  سلام ببخشید قسمت ۱۰۵ رو کی قرار میدید لطفن جواب بدین

 50. Milad گفت:

  سلام ممنون بابت سایت خوبتون،قسمت های بعدی گودال دوبله فارسی رو کی میذارین؟

  • Modir گفت:

   سلام تا دو روز آینده پست آپدیت میشه
   اگر عجله دارید از لینکی که در پایین پست قرار داره میتونید نسخه زبان اصل با زیرنویس فارسی رو ببینید

 51. علی گفت:

  سلام مدیر جان میگم تو شبکه جم سریز هر قسمت ۳۹ دقیقه هست .میشه گفت هر قسمت شما ۳ قسمت ماهواره هست درسته ؟؟؟؟؟؟؟

 52. سجاد گفت:

  سلام قسمت ۱۰۵ نیومده؟

 53. Emra گفت:

  قسمت های جدید چوکور اومد بزارید دیگه خسته شدیم ممنون

 54. شاهین گفت:

  سلام مدیر خسته نباشی بابت سایت خوبت ببخشید قسمت ۱۰۵ گودال کی میاد

 55. علی گفت:

  سلام مدیر اگه نمیخوای بگین عجله دارین برو لینک زیر نویس دانلود کن الا ۲ هفته شده کی میاد دیگه قسمت ۱۰۵ و ۱۰۶

 56. مهدی گفت:

  سلام مدیر جان چجوری قسمتی هارو با زبان اصل دانلود کنم؟؟
  منظورم قسمت های 1 تا … هست

 57. علی گفت:

  سلام مدیر شما خودتون میگین هفته ۲ تا ۳ قسمت میزارید الان ۲ هفته شده ۱۰۵و۱۰۶ نزاشتین وقتی هم که میگن بهتون جوابشون میدی عجله دارید برید زیرنویس دانلود کند .

 58. علی گفت:

  سلام مدیر شما خودتون میگین هفته ۲ تا ۳ قسمت میزارید الان ۲ هفته شده ۱۰۵و۱۰۶ نزاشتین وقتی هم که میگن بهتون جوابشون میدی عجله دارید برید زیرنویس دانلود کند .با تشکر

 59. علی گفت:

  سلام مدیر تشکر بابت اضاف قسمت ها درست ۲هفته شد واس قسمت ۱۰۵و۱۰۶ ولی جبران کردین تا ۱۰۸ اوکی کردین مرسی ممنون .

 60. alireza گفت:

  سلام ببخشید فصل دو از کجا شروع میشه؟

 61. محمد گفت:

  سلام عرض شد قسمت 43 کیفیت 1080 نصفست بیزحمت اصلاحش کنید

 62. محمد گفت:

  سلام قسمت 41 کیفیت 1080 کامل نیست ممنون میشم اصلاحش کنید

 63. Elyas1999 گفت:

  سلام ادمین جان سایت های دیگه تا ۱۱۱گذاشتن ممنون میشم شما هم بزارید♥️

  • Modir گفت:

   سلام اسم سایت رو میشه بگید لطفا؟ هیچ سایتی تا این قسمت که ما گذاشتیم نداره، اگر هم داره نسخه نیم ساعته هستش اما ما نسخه دوساعته رو گذاشتیم

 64. Milad گفت:

  سلام ببخشید سری دوساعته سریال گودال
  قسمت 107و 108 اشتباهی گذاشتین یعنی بجای 107و108 قسمت های 7 و 8 فصل اول رو دانلود میکنه
  هر سه کیفیت هر دو قسمت اینجوریه

  • Modir گفت:

   سلام متوجه منظورتون نمیشم! من چک کردم 107 و 108 همون 107 و 108 هستن! میشه بیشتر توضیح بدید؟ آخه ما با شمارش فصل ها نذاشتیم کامل نسخه دوساعته رو از یک تا 108 فعلا قرار دادیم

 65. علی اصغر گفت:

  سلام قسمت 110 و 111 کی میزارید

 66. محمد گفت:

  سلام قسمت 31 کیفیت 1080 کامل نیست اصلاحش کنید ممنون

 67. مجید گفت:

  دوبله سریال گودال از ۱۰۸ به بعد کی در سایت قرار میگیره

 68. امیر مهدی گفت:

  سلام اگه میشه بگین قسمت 108 که الان تو سایت شما موجود هست قسمت چندمه تو دوبله ی جم یا 40 دقیقه ای اگه میشه بگین

  • Modir گفت:

   سلام والا دقیقا نمیدونم اما هر قسمتی که ما میذاریم تقریبا با 4 قسمت یا بعضی وقتا 5 قسمت نسخه کم حجمی که شما میگی برابری میکنه

 69. SAJJAD گفت:

  سلام خسته نباشید.
  کانال تلگرام ندارین که بشه این سریال رو از اونجا دانلود کرد؟

  • Modir گفت:

   سلام عزیز یه بار کانال زدیم مسدود کردن متاسفانه
   کانال جدید هم بزنیم عضو جمع کنیم باز دوباره مسدود میکنن

 70. مجید گفت:

  سلام ببخشید قسمت های دوبله رو چند روز یه بار تو سایت میزارید؟

 71. امیر مهدی گفت:

  سلام میشه راهنمایی کنید چجوری دانلود کنم همش میره یجا دیگه کلا نمیدونم چیکار کنم دانلود نمتونم بکنم راهنمایی کنین

 72. Emra گفت:

  سلام قسمت ۱۱۳ گودال اومد . کی میذارین ؟ ممنون لطفا امروز بذارید .

 73. نیما گفت:

  سلام
  لینک قسمت 11خراب هستش و دانلود نمیشه

 74. مسعود گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید من اشتراک را خریداری کردم فقط تونستم سه قسمت رو دان کنم بقیه هرچی رو لینک میزنم دان نمیشه ممنون میشم..

  • Modir گفت:

   سلام لطفا مطمئن شید که گوشی موبایلتون حافظه داخلی خالی، به اندازه کافی داشته باشه
   اگر با کامپیوتر یا لپ تاپ دانلود میکنید، لطفا مطمئن شید که درایو C فضای خالی کافی داره

 75. علی گفت:

  شیرمادر حلالتون سایت بی نظیر و عالییییییییی هم قسمت هاش کامل و دوساعتع است و هم نسخه اصلی (((((((مشتی هستین)))))))

 76. مولا گفت:

  سلام میزنم رو دانلود اما دانلود نمیشه حتی اشتراک هم خریدم بعد از اینکه اشتراک خریدم اینجوری شد
  لطفا جواب بدید

  • Modir گفت:

   سلام لطفا موارد زیر رو انجام بدید مشکلتون حل میشه
   در سایت آپلودبوی وارد پنل کاربریتون بشید و به مسیر زیر برید:
   ۱ – داشبورد
   ۲ – تنظیمات
   ۳ – تیک گزینه دانلود مستقیم رو بردارید، یعنی داخل مربع تیک نداشته باشه
   ۴ – تغییرات رو ذخیره کنید و روی Save Setting کلیک کنید
   بعد مشکلتون حل میشه

 77. امیرعلی گفت:

  سلام ممنون از زحماتتون، قسمت های بعدی رو کی قرار میدید؟

 78. علی گفت:

  سلام آقا من تا قسمت ۲۰ دانلود کردم بی مشکل بود الان که میزنم دانلود ارور میده حافظه هم دارم چرا نمیاد?

 79. Mahdi گفت:

  سلام
  قسمتای اول وارد آپلودبوی نمیشه بررسی کنین لطفاا

 80. Mahdi گفت:

  سلام خسته نباشید لینکا از دیشب ب مشگل خورده لطفا رسیدگی کنید

 81. محمد گفت:

  سلام بنده اشتراک دانلود هم خریدم ولی میخوام دانلود کنم نمیشه و ارور هاستیگ میده ممنون میشم پیگیری کنید

  • Modir گفت:

   سلام الان لینک مستقیم اضافه شده
   بعد از شمارش معکوس روی رد تبلیغ بزنید تا فایل دانلود بشه
   تست کنید اگر مشکلی بود اطلاع بدید

 82. Mahdi گفت:

  حل شد مرسی D:

 83. Mahdi گفت:

  واقعا مرسی بابت این رسیدگی عالی. خیلی ممنون الان اوکی❤


رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان

نرم افزار های ضروری

تبلیغات متنی