دانلود رایگان سریال گودال با دوبله فارسی نسخه 2 ساعته

دانلود سریال ترکی گودال + صوت دوبله دوزبانه

Free Downlaod Turkish Series The Pit

سریال زیبای چوکور Cukur دوبله

قسمت 102 اضافه شد

3 کیفیت متفاوت

ترافیک نیم بها

دانلود سریال ترکی گودال دوبله فارسی بدون سانسور

نام سریال : چکوالی ، چوکور ، گودال ، Cukur ، Çukur ، The Pit

با هنرمندی : Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak, Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Toygar Işıklı

بر اساس نوشته ای از : Gökhan Horzum و Damla Serim

با کارگردانی بی نقص و زیبای : Sinan Öztürk

زبان : دوبله فارسی

مدت زمان هر قسمت : 120 الی 150 دقیقه

کیفیت تصویر : FullHD1080P /// HD720P /// LQ480P

موسیقی متن : Toygar Işıklı

محصول سال های : 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 میلادی

محصول مشترک کشورهای : ترکیه، فرانسه و آلمان

جهت دانلود و توضیحات تکمیلی سریال، به ادامه مطلب مراجعه کنید

*********

سریال گودال با دوبله فارسی

*********

دانلود قسمت 1 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 1 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 1 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 2 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 2 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 2 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 3 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 3 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 3 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 4 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 4 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 4 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 5 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 5 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 5 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 6 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 6 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 6 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 7 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 7 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 7 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 8 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 8 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 8 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 9 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 9 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 9 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 10 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 10 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 10 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 11 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 11 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 11 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 12 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 12 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 12 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 13 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 13 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 13 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 14 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 14 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 14 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 15 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 15 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 15 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 16 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 16 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 16 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 17 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 17 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 17 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 18 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 18 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 18 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 19 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 19 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 19 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 20 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 20 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 20 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 21 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 21 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 21 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 22 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 22 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 22 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 23 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 23 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 23 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 24 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 24 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 24 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 25 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 25 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 25 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 26 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 26 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 26 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 27 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 27 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 27 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 28 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 28 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 28 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 29 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 29 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 29 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 30 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 30 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 30 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 31 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 31 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 31 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 32 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 32 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 32 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 33 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 33 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 33 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 34 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 34 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 34 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 35 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 35 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 35 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 36 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 36 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 36 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 37 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 37 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 37 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 38 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 38 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 38 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 39 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 39 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 39 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 40 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 40 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 40 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 41 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 41 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 41 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 42 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 42 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 42 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 43 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 43 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 43 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 44 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 44 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 44 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 45 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 45 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 45 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 46 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 46 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 46 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 47 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 47 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 47 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 48 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 48 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 48 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 49 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 49 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 49 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 50 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 50 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 50 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 51 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 51 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 51 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 52 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 52 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 52 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 53 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 53 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 53 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 54 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 54 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 54 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 55 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 55 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 55 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 56 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 56 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 56 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 57 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 57 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 57 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 58 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 58 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 58 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 59 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 59 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 59 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 60 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 60 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 60 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 61 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 61 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 61 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 62 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 62 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 62 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 63 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 63 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 63 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 64 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 64 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 64 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 65 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 65 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 65 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 66 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 66 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 66 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 67 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 67 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 67 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 68 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 68 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 68 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 69 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 69 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 69 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 70 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 70 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 70 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 71 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 71 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 71 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 72 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 72 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 72 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 73 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 73 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 73 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 74 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 74 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 74 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 75 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 75 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 75 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 76 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 76 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 76 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 77 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 77 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 77 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 78 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 78 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 78 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 79 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 79 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 79 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 80 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 80 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 80 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 81 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 81 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 81 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 82 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 82 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 82 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 83 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 83 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 83 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 84 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 84 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 84 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 85 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 85 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 85 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 86 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 86 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 86 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 87 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 87 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 87 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 88 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 88 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 88 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 89 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 89 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 89 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 90 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 90 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 90 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 91 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 91 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 91 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 92 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 92 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 92 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 93 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 93 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 93 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 94 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 94 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 94 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 95 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 95 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 95 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 96 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 96 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 96 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 97 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 97 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 97 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 98 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 98 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 98 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 99 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 99 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 99 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 100 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 100 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 100 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 101 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 101 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 101 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 102 گودال دوبله فارسی 1080P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 102 گودال دوبله فارسی 720P

DOWNLOAD

دانلود قسمت 102 گودال دوبله فارسی 480P

DOWNLOAD

*********

دانلود قسمت 103 گودال دوبله فارسی 1080P

بزودی... | Coming Soon

دانلود قسمت 103 گودال دوبله فارسی 720P

بزودی... | Coming Soon

دانلود قسمت 103 گودال دوبله فارسی 480P

بزودی... | Coming Soon

********

این نسخه دوبله فارسی سینک شده میباشد و تایم هر قسمت بین 120 الی 150 دقیقه است

درصورت خرابی لینکها در بخش نظرات اطلاعرسانی نمایید

نویسنده: Modir
نظرات: 48 نظر

برچسب ها

دیدگاه های کاربران

48 نظر ارسال شده
 1. محمد گفت:

  فردا قراره قسمت 123بیاد. چرا شما تا 91 قرار دادین؟

 2. بهتاج گفت:

  این سریال واقعا عالیه از جمله سریال هایی هست که قبل مرگ باید دید

 3. احمد قلی زاده گفت:

  سلام روزتون بخیر این نسخه دوبله فارسی نسخه اصلی هست یا سانسور شده و با حذفیات هست؟ ممنون میشم پاسخ بدید؟

 4. علی گفت:

  دوستان من تازه میخوام شروع به تماشای سریال کنم یه سوال داشتم نسخه زبان اصل با زیرنویس رو پیشنهاد میکنید یا نسخه دوبله فارسی دوساعته جم رو؟

  • Modir گفت:

   زبان اصل جذابیتش خیلی بیشتره اما نسخه دوبله دوساعته هم کیفیت خوبی داره میتونید قسمت اول رو از هر دو نسخه زیرنویس فارسی و دوبله فارسی دانلود کنید و ببینید کدوم براتون بهتره

 5. مهدی گفت:

  سلام لطفا ادامش بزارین

 6. Vahid گفت:

  سلام قسمت 10 و 11 لینک مشکل داره خرابه حجم هم کمه انگار ناقصه

 7. امیررضا گفت:

  قسمت های جدید کی اضافه میشه 98 رو بذارید لطفا

 8. reza گفت:

  بنده مرتب این سریال رو دنبال میکنم و این سریال رو جز دسته آثاری قرار میدم که حتما باید قبل از مرگ دید
  واقعا قشنگه
  آفرین به کارگردان
  آفرین به تهیه کننده
  آفرین به نویسنده این سریال
  و آفرین به ستارگانش که واقعا درخشیدند در این مجموعه
  خدا میدونه دوباره کی بشه که مثل این سریال یه چیز خوب برای تماشا پیدا کنیم

 9. بیتا گفت:

  سلام خسته نباشید دانلود از سایتتون نیم بها حساب میشه یا تمام بها؟ لطفا جواب بدید ممنون

 10. احمد ستاری گفت:

  سلام خدا قوت لطفا زودتر آپدیت کنید سریال رو
  بیصبرانه منتظر قسمت بعدیم

 11. حسین گفت:

  سلام دوست گرامی قسمت ۳۸ خرابی لینک داره لطفا اصلاح کنید سپاس گذارم

 12. علیرضا گفت:

  بابا قسمت جدید رو چرا قرار نمیدید؟ ای بابا

 13. حبیب گفت:

  سلام میشه لطفا یه سریال در سبک سریال گودال معرفی کنیید که به قشنگی همین سریال باشه؟ ممنون

 14. پارسا گفت:

  این سریال یکی از بهترین فیلم هاییه که تو عمرم دیدم
  خیلی دنبال دوبله ۲ ساعته گشتم این اولین سایت یه که پیدا کردم و می خوام بدونم قسمت های جدید چه روز هایی میاد یه روز در میون یا یه هفته در میون ممنون می شم اگه جواب بدید

  • Modir گفت:

   سلام هر قسمتی که ما میذاریم برابر با چهار یا پنج قسمتیه که سایتهای دیگه میذارن و این نسخه دوساعته هست و چون تایم اصلیه باید هر چهار روز صبر کنید تا قسمت جدید رو سینک کنیم و برای دانلود قرار بدیم

 15. مهدی گفت:

  سلام دوستان من از اول تا اخر دارم از اینجا دانلود میکنم میخوام ببینم سانسور شده هستن یا بدون سانسور ؟؟؟؟

 16. Behzad گفت:

  برای اونایی که تازه با سریال آشنا شدن و میخوان سریال رو از نو شروع کنن تماشا کردن پیشنهاد میکنم برن چند کیلویی تخمه بخرن بعد نسخه فول اچ دی رو دانلود کنن و بزنن تو فلش و با سینماخانگی یا تلویزیون تماشا کنن به هیچ وجه با موبایل با کامپویتر و لپ تاپ نبینید حیفه بخدا
  سریال بینظیره اصلا حرفی برای گفتن نداره دیگه

 17. مریم گفت:

  سلام نسخه دوبله جم هست؟

 18. مبین گفت:

  الان شما که میگید دانلود نیم بهاست مثلا 500 مگ دانلود کنیم چقدر کم میشه

 19. پارسا گفت:

  یعنی هر چهار روز یکبار ۲ قسمت آپلود میشه
  《•••》

 20. مهدی گفت:

  مدیر جان میشه یکم سرعت اینترنت رو افزایش بدی اخه من 3 ساعته دارم قسمت 24 رو دانلود میکنم با 10 کیلو بایت در ساعت دانلود میکنه

 21. پارسا گفت:

  ممنونم از شما که به تمامی سوالات ما جواب می دید 🙏🏻🙏🏻🙏🏻👌

 22. Amir گفت:

  ببخشید گودال هر هفته میاد یا هر ماه چند روز به چند روز میزارید؟

  • Modir گفت:

   سلام نسخه ای که ما میذاریم برابر با 4 یا 5 قسمت از نسخه ای هست که سایتهای دیگه میذارن و چون ما نسخه دوساعته رو میذاریم نمیتونیم هر روز آپدیت کنیم، حدودا هر هفته 2 یا 3 قسمت دوساعته قرارمیگیره

 23. Aida گفت:

  با سلام و خسته نباشید خدمت میدر محترم سایت
  ببخشسد یه سوال داشتم.دوبله های فارسی کلا تا قسمت 101 اومده(نسخه ی 2 ساعته) ؟
  اگه ادامه ش رو هم قرار بدید واقعا ممنون میشم.
  ضمنا بابت زحماتتون واقعا سپاسگذارم

  • Modir گفت:

   سلام خیلی ممنون
   قسمت صد و دوم اضافه شد
   هر هفته حدودا بین 2 تا 4 قسمت اضافه میشه که هر قسمت سایت ما برابر با 5 قسمت سایتهای دیگست چون این نسخه کامل دوساعته بدون دستکاری هستش

 24. Aida گفت:

  واقعا سپاسگذارم برادر
  نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم.بدون هیچ هزینه ای برای ما زحمت میکشین.ایشالله هر چی از خدا میخواین بهتون بده.
  یک دنیا ممنون و مرسی بابت جوابگویی و وقتی که برای ما میزارین

 25. M گفت:

  سلام ببخشید برای دانلود سریال باید پولی پرداخت کنیم؟؟

  • Modir گفت:

   سلام دانلود رایگانه اما اگه سرعت اینترنت بالایی دارید میتونید اشتراک آپلودبوی رو بخرید تا با سرعت واقعی خودتون دانلود کنید
   سرعت دانلود رایگان 800 کیلوبایت برثانیه هستش اما سرعت دانلود ویژه (بستگی به اینترنت شما) داره و میتونید با نهایت سرعت اینترنتتون دانلود کنید

 26. هادی گفت:

  سلام داداش قیمت ۱۰۳ رو کی میزارید

 27. هادی گفت:

  سلام خسته نباشید
  سریال *

 28. محمد گفت:

  سلام میشه سریع تر قسمت های بعدیو بزارید؟خیلی عقبه قسمتاش ولی سایتتون در کل عالیه

  • Modir گفت:

   سلام همین الانشم ما از همه بیشتر گذاشتیم
   سایتهای دیگه برید دوبله خیلی بی کیفیت تا قسمت 72 گذاشتن ما دوبله خیلی بهتری رو تا قسمت 102 قرار دادیم
   قسمت جدید امشب یا فرداشب اضافه میشه

به نکات زیر توجه کنید

 • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
 • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان

نرم افزار های ضروری

تبلیغات متنی